Prof. Dr. Mazhar Tokgözoğlu Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra 2 yıl Kahramanmaraş’ta Mecburi Hizmetini tamamladı. Mecburi Hizmetini tamamladıktan sonra 1984 yıllında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimine başladı. Eğitimini 1988 yılında tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı oldu. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Texas Eyaleti Houston şehrinde bulunan Baylor College of Medicine’de ve Methodist Hastanesinde Adult Reconstructive Surgery Fellowship (Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi Üst Uzmanlığı) çalışmalarına başladı. İki yıllık Klinik Fellowship sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine Öğretim Üyesi olarak döndü. Aynı yerde 1992 yılında Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent, 2000 yılında ise Profesör oldu. Dr. Tokgözoğlu 2004 yılında European Hip Society’nin Başkanlığına seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir. Bulunduğu idari görevler arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Koordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Üyesi olduğu mesleki kuruluşlar arasında TOTBİD, Artroplasti Derneği, American Academy of Orthopedic Surgery, EFORT, European Hip Society bulunmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları: Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi (Kalça, Diz, Omuz, Dirsek protezleri, düzeltici ameliyatlar), Eklem kireçlenmesi, Kırık tedavisi, omurga cerrahisi, çocuk ortopedisi başta olmak üzere tüm Ortopedi ve Travmatolojiyi ilgilendiren konular.Dr. Tokgözoğlu evli ve bir çocuklu olup İngilizce bilmektedir. Prof. Dr. Lale TokgözoğluProf. Dr. Lale Tokgözoğlu 1959 yılında Ankara’da doğmuş, Ankara Kolejinden sonra 1982 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini bitirip aynı Fakültede İç Hastalıkları ihtisasını tamamlamıştır. Kardiyoloji üst ihtisasını Baylor College of Medicine, Houston-Texas’da tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine dönmüş, 1991 yılında Doçent, 1998 yılında da Profesör olmuştur. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülesinde Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Yurt dışı görevleri:Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu halen Dünya Ateroskleroz Derneği Avrupa Federasyon Başkanlığı ve Avrupa Ateroskleroz Derneği Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Avrupa Kardiyoloji Derneği Ateroskleroz Çalışma Grubu Başkan Yardımcısıdır.Avrupa Kardiyoloji Derneği araştırma ve burs komisyonunda yer almaktadır.European Science Foundation’un EUROGEAR Türkiye temsilcisidir.Prof Dr Lale Tokgözoğlu, American College of Cardiology ve European Society of Cardiology’de fellow statüsündedir. 1995 yılından beri de Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin yıllık kongresinin bilim kurulunda yer almaktadır.Yurt içi görevleri:Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu halen, Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. 1994-2000 yılları arasında Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma grubunda Sekreter ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür.İlgi alanları:Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu’nun yoğun olarak çalıştığı ve yayın yaptığı alanlar aterosklerotik koroner damar hastalığı, lipid ve kolesterol metabolizması hastalıkları, hipertansiyon, ekokardiyografi ve pulmoner hipertansiyondur.Kazandığı ödüller:Prof Dr Lale Tokgözoğlu’nun kazandığı ödüller arasında ‘Prof. Dr Şeref Zileli Ödülü’ (1987),Sandoz Bilim Ödülü ikinciliği (1989), Türk Kardiyoloji Derneği Genç Araştırıcı Ödülü (1994) ve Pfizer Kardiyoloji Bilim Ödülü İkinciliği vardır.